Jakie assistance do kosztów leczenia?

Wybierając polisę turystyczną na wyjazd warto zwrócić uwagę na zakres pomocy gwarantowanej w ramach assistance i wybrać optymalny dla siebie wariant. Tym bardziej, że szerszy zakres nie oznacza istotnego wzrostu wydatków. Podstawowy zakres assistance dołączanego do polis turystycznych zwykle ogranicza się do pomocy osobie poszkodowanej w wypadku lub chorej. Na przykład w Warcie wariant Assistance Read more about Jakie assistance do kosztów leczenia?[…]